HİZMETLERİMİZ

Uzlaşma hizmetleri

• Uzlaşma hizmetleri çerçevesinde, mükelleflerin uzlaşmaya hazırlanması, komisyonlarda mükellefin savunulması ve temsil edilmesi, • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması, • Şirketlere uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi hizmetleri sunulmaktadır.

Devamı

Rekabet Hukuku

 Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak, • Birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin sözleşmelerin rekabet mevzuatına uygunluğu konusunda danışmanlık hizmetleri; • Distribution anlaşmalarında rekabet hukuku açısından değerlendirme yaparak, bu konuda görüş bildirmek • Rekabet/Hakim durumun kötüye kullanılması, uyumlu eylem, kartel, fiyat tespiti vb. konularda gerektiği takdirde Rekabet Kurumuna şikayette bulunmak

Devamı

Stratejik Ortaklık Kurma

Mib Avukatlık şirketleri yönetim yapısı olarak tanımak, finansal açıdan gözden geçirerek değerlemede bulunmak, potansiyel ortaklıklarla ilgili strateji belirlemek, analizler yaparak ortaklık konusunda anlaşma şartlarını belirlemek ve stratejik ortaklık kuracak her iki taraf açısından kazançlı bir birliktelik sağlanması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Devamı

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku

Mib Avukatlık deniz ve hava taşımacılığında, yük ve yolcu taşımacılığı alanlarında özellikle; • Taşımacılık ve lojistik sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi, • Gemi inşası, yenilenmesi, değişimi anlaşmalarının müzakeresinde bulunma ve sözleşmelerini hazırlamak, • Taşımacılık ve lojistik hizmetine konu edilen yükün hasarı, ziya ve kaybının tespiti davaları ve bunlardan doğan tazminat davalarında danışmanlık, &bull

Devamı

Denetim hizmetleri

• Finansal Tabloların Denetimi(Mali Denetim ) • Faaliyet Denetimi, • Uygunluk Denetimi, • Süreç Denetimi, • Stokların Denetimi, • Hile ve Yolsuzluk Denetimi, • Bilgi Teknolojileri Denetimi, • Sözleşme Denetimi • İç kontrol sistemlerinin kurulması, mevcut iç denetim sisteminin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve iç denetim birimi tarafından hazırlanan raporlar kapsamında siste

Devamı

Deniz ve Fuar Yapıları

    Marina, Yat Limanı, kruvaziyer Liman v.b. Deniz yapıları ile bu Tesislerin Yatırım Fizibilitelerinin Hazırlanması ve Yatırımın İşletmeye alınması, • Uluslar arası alanda Fuar Yatırımlarının Hazırlık Çalışmalarının yapılması, Yabancı Ortak bulunması, İşletmeye alınması ve Fuar Alanı İşletmesinin organizasyonu, Fuar Organize eden ulusal ve uluslar arası şirketlerle temasların yapılması, sözleşmelerinin yapılması

Devamı

Gayrimenkul Yatırım ve Getiri Analizleri

Yatırım sürecinde gerçekleştirilmesi düşünülen yatırım maliyetleri ve beklentilerini, satış , kira rayiçleri, satış veya kiralama hızı baz alınarak ve bunlar ayrı ayrı analiz edilerek projenin konseptine ve yıllara göre maliye hesaplaması yapılmakta ve bu konuda nitelikli yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunulmaktadır, • Gayrimenkul piyasasına ilişkin veriler ve varsayımlar ışığında, yatırım karlılığını saptamak ve yatırımın

Devamı

Uluslar arası Tahkim Hukuku

Tahkim, hukuken tahkim yolu ile çözümlenme imkânı olan konular kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı organları aracılığıyla çözülmesi yerine, hakemler aracılığıyla bu sorunların çözümlenmesi olarak tanımlanabilir. Tahkime başvurulan uyuşmazlıklar 21/06/2001 tarihinde yürürlüğe giren 4686 sayılı Milletler Arası Tahkim Kanunu ile çözümlenmektedir. Bu kapsamda Mb Avukatlık; &bull

Devamı

Sigorta Hukuku

Milyonlarca riskle dolu sosyal ve ekonomik yaşamda bu risklere karşı önlem alma zorunluluğu Sigorta Hukuku’nu geliştirmiştir. Mb Avukatlık danışmanlık yaptığı şirketlere bu riskleri en aza indirme konusunda destek vermektedir. Sigorta hukukuna ilişkin; • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan(sosyal güvenlik kurumu-özel veya kamu hastaneleri/ hasta -özel sağlık kuruluşu/ hasta- sosyal güvenlik kurumu arasındaki) hukuki uyuşmazlıkların çöz&

Devamı

Bordro Hizmetleri

• Bordro ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında danışmanlık, • İhbar ve kıdem tazminatının hesaplanması, • E-Bordro hizmetleri, • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,

Devamı