HİZMETLERİMİZ

Satın Alma Hizmetleri

Satın alma konusunda danışmanlık hizmeti sunulması, • Şirket değerlemeleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlanması, • Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında konusunda danışmanlık hizmetleri sağlanması.

Devamı

Gayrimenkul Yatırım ve Getiri Analizleri

Yatırım sürecinde gerçekleştirilmesi düşünülen yatırım maliyetleri ve beklentilerini, satış , kira rayiçleri, satış veya kiralama hızı baz alınarak ve bunlar ayrı ayrı analiz edilerek projenin konseptine ve yıllara göre maliye hesaplaması yapılmakta ve bu konuda nitelikli yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunulmaktadır, • Gayrimenkul piyasasına ilişkin veriler ve varsayımlar ışığında, yatırım karlılığını saptamak ve yatırımın

Devamı

Fizibilite Raporları

Mib Avukatlık fizibilite çalışmalarıyla gelecek yıllara ilişkin nakit akışlarını hesaplama, nakit akışlarını temel alarak projeler geliştirme veya geliştirilmiş projeler üzerinde analizler yaparak nitelikli yatırımcılara uygun yatırım alanları hakkında görüş bildirmekte, • Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması, • Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması, • Şirket faaliyet

Devamı

Şirket Birleşme, Devir İşlemleri Danışmanlığı

 Yabancı kuruluşlarla birleşmeler, • Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve halka arzunda danışmanlık

Devamı

Stratejik Ortaklık Kurma

Mib Avukatlık şirketleri yönetim yapısı olarak tanımak, finansal açıdan gözden geçirerek değerlemede bulunmak, potansiyel ortaklıklarla ilgili strateji belirlemek, analizler yaparak ortaklık konusunda anlaşma şartlarını belirlemek ve stratejik ortaklık kuracak her iki taraf açısından kazançlı bir birliktelik sağlanması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Devamı

Kurumsal Finansman ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetler

• Şeffaflık raporu ve Kurumsal Yönetim uyum raporları hazırlanması, • Kredi derecelendirme çalışmaları yapılması, • İcra kurulu üyeliği hizmetleri

Devamı

Gayrimenkul Yatırım Fonu

Getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapma konusunda analizler yaparak danışmanlık hizmeti sunmak, • Gayrimenkule dayalı prjeler yatırım yaparak kira geliri etme konusunda danışmanlık hizmeri sunmak, • Gayrimenkul alım satım kazançları elde etme konusunda nitelikli yatırımcılara destek verilmesi.

Devamı

Deniz ve Fuar Yapıları

    Marina, Yat Limanı, kruvaziyer Liman v.b. Deniz yapıları ile bu Tesislerin Yatırım Fizibilitelerinin Hazırlanması ve Yatırımın İşletmeye alınması, • Uluslar arası alanda Fuar Yatırımlarının Hazırlık Çalışmalarının yapılması, Yabancı Ortak bulunması, İşletmeye alınması ve Fuar Alanı İşletmesinin organizasyonu, Fuar Organize eden ulusal ve uluslar arası şirketlerle temasların yapılması, sözleşmelerinin yapılması

Devamı