HİZMETLERİMİZ

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku alanında seçkin iş sahiplerine; • Şirket kuruluş hizmetler.

Devamı

Deniz Hukuku

Deniz taşımalarının şartları ve buna bağlı rizikolar özel düzenlemelere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuş; bu doğrultuda gemilerin denizde sefer yapmaları fertler arasında ve fert ile devlet arasında çeşitli hukuki münasebetleri ortaya çıkarmıştır; tüm bu ilişkileri düzenleyen özel hukuk kuralları topluluğuna ise “Deniz Hukuku” denilmektedir. Deniz taşımacılığı günümüzde ticari malların

Devamı

Sermaye Piyasası Hukuku

Mib Avukatlık, gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren finansal kurumlara, yatırım bankalarına,aracı kurumlara, yöneticilere ve ihraççılara, ilk ve ikincil halka arzlar, borçlandırıcı işlemler, İslami finans, tahvil ihracı, menkul kıymetler ve mevzuat dahil olmak üzere sermaye, borç ve sermaye benzeri işlemler hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsam da ; • Sermaye Piyasası Hukuku mevzuatı konusunda dan

Devamı

Enerji Hukuku

Mb Avukatlık, elektrik, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı iş sahiplerine Türkiye’de diğer ülkelerde gerçekleştirdikleri projelere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda; • İmtiyaz sözleşmeleri, Üretim paylaşım sözleşmeleri, Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri, Vergi dağıtım sözleşmeleri ve Lisans sözleşmeleri hazırlanması, • E

Devamı

Rekabet Hukuku

 Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak, • Birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin sözleşmelerin rekabet mevzuatına uygunluğu konusunda danışmanlık hizmetleri; • Distribution anlaşmalarında rekabet hukuku açısından değerlendirme yaparak, bu konuda görüş bildirmek • Rekabet/Hakim durumun kötüye kullanılması, uyumlu eylem, kartel, fiyat tespiti vb. konularda gerektiği takdirde Rekabet Kurumuna şikayette bulunmak

Devamı

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku

Mib Avukatlık deniz ve hava taşımacılığında, yük ve yolcu taşımacılığı alanlarında özellikle; • Taşımacılık ve lojistik sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi, • Gemi inşası, yenilenmesi, değişimi anlaşmalarının müzakeresinde bulunma ve sözleşmelerini hazırlamak, • Taşımacılık ve lojistik hizmetine konu edilen yükün hasarı, ziya ve kaybının tespiti davaları ve bunlardan doğan tazminat davalarında danışmanlık, &bull

Devamı

Uluslar arası Tahkim Hukuku

Tahkim, hukuken tahkim yolu ile çözümlenme imkânı olan konular kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı organları aracılığıyla çözülmesi yerine, hakemler aracılığıyla bu sorunların çözümlenmesi olarak tanımlanabilir. Tahkime başvurulan uyuşmazlıklar 21/06/2001 tarihinde yürürlüğe giren 4686 sayılı Milletler Arası Tahkim Kanunu ile çözümlenmektedir. Bu kapsamda Mb Avukatlık; &bull

Devamı

Sigorta Hukuku

Milyonlarca riskle dolu sosyal ve ekonomik yaşamda bu risklere karşı önlem alma zorunluluğu Sigorta Hukuku’nu geliştirmiştir. Mb Avukatlık danışmanlık yaptığı şirketlere bu riskleri en aza indirme konusunda destek vermektedir. Sigorta hukukuna ilişkin; • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan(sosyal güvenlik kurumu-özel veya kamu hastaneleri/ hasta -özel sağlık kuruluşu/ hasta- sosyal güvenlik kurumu arasındaki) hukuki uyuşmazlıkların çöz&

Devamı

Vergi Hukuku

Mib Avukatlık Sürekli ulusal ve uluslar arası vergi hukukuna yönelik; • Ulusal ve uluslararası vergi danışmanlığı, • Yabancı kurum, kuruluş ve şirketlere mevzuatına yönelik vergi danışmanlığı, • Komisyonları nezdinde yapılabilecek görüşmelere iş sahibi ile birlikte katılarak, hukuki destek verilmesi, • Vergi İnceleme ile ilgili tutanakların tetkiki ve bu tutanaklara ilişkin hukuki destek verilmesi. • İkili vergi anlaşmaları uygulamalar

Devamı

Çevre Hukuku

Çevre Hukukunu ilgilendiren her türlü yatırımda, idari başvuruların yapılmasından sonuçlandırılmasına kadar, yatırım şirketlerine bu konuda danışmanlık hizmeti vermek tüm süreçlerin takibi ve denetimini yapmak, • Çevre kanunu ve bu kapsamda kanun kapsamında çıkarılan Yönetmelik, Genelge, tebliğ ve mevzuat değişikleri konusunda yatırımcılara, mevzuatlara uyum konusunda ve çevre hukuku alanında danışmanlık h

Devamı

Sağlık Hukuku

Malpraktis (Yanlış tıbbi uygulama) komplikasyondan doğan sorumluluklarda danışmanlık hizmeti vermek ve hukuki süreçlerin takip edilmesi, • Hekimlerin ceza ve tazminat hukuku yönünden sorumluluğu hakkında danışmanlık hizmeti sunulması, • Sağlık hizmetlerinin verilmesi esnasında düzenlenmesi gereken sözleşme ve formların tanzimi ve denetlenmesi • Sağlık mevzuatı kapsamında hukuki danışmanlık, • Sağlık ürünleri anlaşmaları il

Devamı

Spor Hukuku

Spor kulüpleri ve profesyonel futbolculara hukuk, mali ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunmak, • Sporcuların ulusal/uluslar arası federasyonlar ve spor kulüpleriyle arasında meydana genelen ihtilaflarda uzlaşma yolları arama ve bu konuda danışmanlık, • Sporcu sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü, spor kulüplerinin kuruluşu, menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması ve spor yayın hakları konularında hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadı

Devamı