MUTLU FURTANA & NUH BORA CANAN 

AVUKATLIK ORTAKLIĞI


Hakkımızda

MİB AVUKATLIK ORTAKLIĞI, Hukuk danışmanlığı alanında hizmet sunmaktadır. Hukuk Büromuzun nihai hedefi ve temel prensibi, kurumsallaşmış yapısı sayesinde yurtiçi ve yurtdışı güçlü çözüm ortaklarıyla, ulusal-uluslararası meslek etik kurallarına bağlı kalarak yerli ve yabancı, tüm müvekkillerine en üst kalitede hukuk danışmanlığı hizmeti sunmaktır. Bu amaçla yola çıkan hukuk büromuz iyi eğitim görmüş uzman personeli ve akademik kadrosu ile hizmet vermeyi ilke kabul etmiştir.
En üst yöneticimizden en alt kademedeki çalışanımıza kadar ortak amacımız; müvekkil odaklı, beklentilerin ötesinde yüksek kaliteli hizmet üretmek ve sunmaktır. Konuları ile gerek doğrudan çalışan kadrolu personellerimiz, gerekse uzman danışman profesyonellerimizce birinci derece önem arz eden konular şunlardır;
• GİZLİLİK, Hukuk ve danışmanlık büromuzun ana prensibidir. Sıkı sıkıya bağlı olunan ve denetlenen bu prensip, büromuzun bugünkü ve yarınki geleceğini ve de güven duygusunun temelini teşkil eder.
• OBJEKTİFLİK, Hizmet sunduğu kişi ve kuruluşları birer iş ortağı gibi görerek, hukuki ihtilafları objektif bir gözle yorumlayıp, doğru, yapıcı ve de sonuç alıcı yaklaşımlara yönlendirme,
• PROFESYONELLİK, Türkiye ve Avrupa Birliği hukuk mevzuatını çok iyi bilen, kendi alanlarında teorik ve uygulama tecrübeleri bulunan kadrolar kanalı ile hizmet verilmesi,
• İLETİŞİM, Tüm çalışanlar ve yöneticilere günün ihtiyaç duyulduğu her an ulaşılabilmesi sorunların iletilmesi, görüş alınması ve de yönlendirilmesidir.
Bunların tamamı Hukuk ve Danışmanlık Büromuzun ana değerleridir.
Bu amaçla yola çıkan MB Avukatlık Ortaklığı bürosu üst düzey yönetimin koymuş olduğu kurallar ve prosedürler çerçevesinde şirketlere hizmet sunmaktadır.
Hukuk ve Danışmanlık Büromuz ile birlikte işbirliği yapmak ve görüşmek dileği ile çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
MB Avukatlık Ortaklığı

Rakamlarla Biz

258
Müvekkillerimizin Sayısı
1278
Dava Dosya Sayısı
1152
İcra Dosya Sayısı
9
Çalışan Sayısı

Hizmetlerimiz

Deniz Hukuku

Deniz taşımalarının şartları ve buna bağlı rizikolar özel düzenlemelere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuş; bu doğrultuda gemilerin denizde sefer yapmaları fertler arasında ve fert ile devlet arasında çeşitli hukuki münasebetleri ortaya çıkarmıştır; tüm bu ilişkileri düzenleyen özel hukuk kuralları topluluğuna ise “Deniz Hukuku” denilmektedir. Deniz taşımacılığı günümüzde ticari malların uluslararası dolaşımında büyük rol oynamakta, havayolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığına nazaran hacim ve ağırlık bakımından çok daha büyük miktarlarda malın taşınabilmesi avantajını sunmaktadır.  MB Avukatlık Ortaklığı gemi sahiplerine, sigorta firmalarına, forwarder firmalarına, gemi tedarik firmalarına, lashing firmalarına, tüccarlara, operatörlere ve finansman sağlayan kuruluşlara deniz ticareti ve deniz hukuku alanlarında hizmet vermektedir. Deniz hukuku uzmanlarımız kayıp, hasarlı, gecikmiş ya da riskli kargolardan kaynaklanan hukuki ihtilaflar, çarpışmalardan doğan tazminat talepleri, bireysel sakatlanmalar, sözleşmesel ihtilaflar, deniz kirliliği, gemi hacizleri ve deniz sigortası ile ilgili konularda hukuki destek sağlamaktadır.
Sektörde birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, gemi satış ve finansmanı da dâhil olmak üzere her türlü gemi taşımacılığı, lojistik, gemi kiralaması, liman ve kurtarma projesinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.
Deniz hukuku ekibimizin destek sağladığı konulardan bazıları aşağıdaki gibidir:
Gemi alım-satımları
Çarpışma, deniz kirliliği ve bireysel yaralanmalara dair sigorta ihtilafları
Gemi finansmanı ve hacizleri
Denizcilik sektöründeki iflaslar
Gemilere el konulması
Deniz ticareti ve lojistik sözleşmeleri
Uluslararası ticaret ve taşımacılık
Gemi çarpışmaları ve diğer kayıplar
Gemi kiralayanlar ve kiraya verenler
Çevre hukukuyla ilgili düzenlemeler ve devlet kuruluşlarıyla ilişkiler

Sermaye Piyasası Hukuku

Mib Avukatlık, gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren finansal kurumlara, yatırım bankalarına,aracı kurumlara, yöneticilere ve ihraççılara, ilk ve ikincil halka arzlar, borçlandırıcı işlemler, İslami finans, tahvil ihracı, menkul kıymetler ve mevzuat dahil olmak üzere sermaye, borç ve sermaye benzeri işlemler hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsam da ; • Sermaye Piyasası Hukuku mevzuatı konusunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, • Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a başvuruların yapılması ve başvuruların takibi ve tamamlayıcı işlemler, • Şirketlere, aracı kurumlara halka arz konularında hukuki danışmanlık verilmek ve halka arzlarda izahnamelerin ve sirkülerlerin hazırlanması, • Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık edilmesinde danışmanlık hizmeti verilmesi, • Finansal araçlarla ilgili olarak sözleşmelerin hazırlanması ve tüm müzakere aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmesi, • Yabancı yatırım fonları, hisse senetlerinin ve diğer borç senetlerinin satışlarında Sermaye Piyasası Kurumuna ve gerekli mercilere başvurularda bulunulması hizmetlerini vermektedir.

Enerji Hukuku

Mib Avukatlık, elektrik, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı iş sahiplerine Türkiye’de diğer ülkelerde gerçekleştirdikleri projelere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda; • İmtiyaz sözleşmeleri, Üretim paylaşım sözleşmeleri, Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri, Vergi dağıtım sözleşmeleri ve Lisans sözleşmeleri hazırlanması, • Elektrik, doğal gaz, enerji alımları, proje finansmanı ve gelişmeler, enerji düzenlemeleri ile ilgili hukuki ve idari mevzuat konusunda danışmanlık hizmeti, • Ruhsat ve izinlerin alınması konusunda temsil ve süreç yönetimi, • EPDK ile ilgili her türlü hukuki prosedürün gerçekleştirilmesi konularında, ulusal ve uluslar arası çözüm ortaklarımız ve uzman akademik kadromuzla hukuki görüş, bilgi ve destek vermekteyiz.

Rekabet Hukuku

Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak, • Birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin sözleşmelerin rekabet mevzuatına uygunluğu konusunda danışmanlık hizmetleri; • Distribution anlaşmalarında rekabet hukuku açısından değerlendirme yaparak, bu konuda görüş bildirmek • Rekabet/Hakim durumun kötüye kullanılması, uyumlu eylem, kartel, fiyat tespiti vb. konularda gerektiği takdirde Rekabet Kurumuna şikayette bulunmak, • Rekabet Hukukunda çıkan ihtilaflarda rekabet davaların da iş sahibi şirkete danışmanlık hizmeti vermek, davalarda temsil etmek.

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku

Mib Avukatlık deniz ve hava taşımacılığında, yük ve yolcu taşımacılığı alanlarında özellikle; • Taşımacılık ve lojistik sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi, • Gemi inşası, yenilenmesi, değişimi anlaşmalarının müzakeresinde bulunma ve sözleşmelerini hazırlamak, • Taşımacılık ve lojistik hizmetine konu edilen yükün hasarı, ziya ve kaybının tespiti davaları ve bunlardan doğan tazminat davalarında danışmanlık, • Charter, kırkambar vb navlun ve taşımacılıkta kullanılan sözleşmelerin denetimi ve hazırlanması, • Deniz Hukuku ile ilgili muhtelif uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları üretmek ve gerekli idari ve adli işlemlerin takibi, • Deniz seferlerinde meydana gelen kazalarda hukuk danışmanlığı hizmeti verilmesi ve tüm sürecin takip edilmesi

Uluslararası Tahkim Hukuku

Tahkim, hukuken tahkim yolu ile çözümlenme imkânı olan konular kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı organları aracılığıyla çözülmesi yerine, hakemler aracılığıyla bu sorunların çözümlenmesi olarak tanımlanabilir. Tahkime başvurulan uyuşmazlıklar 21/06/2001 tarihinde yürürlüğe giren 4686 sayılı Milletler Arası Tahkim Kanunu ile çözümlenmektedir. Bu kapsamda Mib Avukatlık;
• Uluslararası Tahkim kuruluşlarına nasıl başvurulacağı,
• Mahkeme dışı sorun çözümü danışmanlığı,
• İstenen ülkenin hukuk sistemi kurallarına göre özel tahkim anlaşmalarının hazırlanması ve denetlenmesi,
• Uluslararası tahkim kuruluşları hakkında bilgi verme ve bu kuruluşlara başvurma şartları hakkında danışmanlık,
• Uluslararası tahkim kuruluşlarının kabul ettiği hukuk kuralları hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Tahkim anlaşmalarının yorumlanması, denetlenmesi ve düzenlenmesi, milletlerarası tahkim konularında danışmanlığını yaptığı kurum, kuruluş ve şirketlere üst düzeyde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Sigorta Hukuku

Milyonlarca riskle dolu sosyal ve ekonomik yaşamda bu risklere karşı önlem alma zorunluluğu Sigorta Hukuku’nu geliştirmiştir. Mib Avukatlık danışmanlık yaptığı şirketlere bu riskleri en aza indirme konusunda destek vermektedir. Sigorta hukukuna ilişkin;
• Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan(sosyal güvenlik kurumu-özel veya kamu hastaneleri/ hasta -özel sağlık kuruluşu/ hasta- sosyal güvenlik kurumu arasındaki) hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
• Sigorta hukukundan kaynaklı idari ve adli denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,
• Sigortacılık faaliyeti ile uğraşan şirketler ve acenteleri için gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, bu kapsamda hukuki başvurular ve gerektiğinde bu başvurulara ilişkin hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
• Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve bunların tüm takiplerinin yapılması, konusunda gerekli her türlü hizmeti sunmaktadır.

Vergi Hukuku

Mib Avukatlık Sürekli ulusal ve uluslar arası vergi hukukuna yönelik;
• Ulusal ve uluslararası vergi danışmanlığı,
• Yabancı kurum, kuruluş ve şirketlere mevzuatına yönelik vergi danışmanlığı,
• Komisyonları nezdinde yapılabilecek görüşmelere iş sahibi ile birlikte katılarak, hukuki destek verilmesi,
• Vergi İnceleme ile ilgili tutanakların tetkiki ve bu tutanaklara ilişkin hukuki destek verilmesi.
• İkili vergi anlaşmaları uygulamalarıyla ilgili çözüm önerileri sunma ve sorunların çözümüne ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Vergi incelemesi sırasında istenen defter, belge ve bilgilerin vergi müfettişlerine sunulmadan önce hukuki kontrolünün yapılarak, durum tespit raporu ve hukuki mütalaanın hazırlanması,
• Vergi incelemesi sonrasında düzenlenen vergi inceleme tutanaklarına gerekli açıklamaların ve itirazı kayıtların şerh düşülmesi eklenmesi konusunda danışmanlık,
• Vergilendirme sürecinden kaynaklanan (Vergi Uzlaşmaları, Vergi Cezaları İptali, Vergi Kaçakçılığı Suçları, Vergi Ziyaı) idari mercilerin işlemlerine karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular ilişkin hukuki sürecin takibinin yapılması, başvuruların aleyhe sonuçlanması durumun da idare mahkemeleri nezdinde dava açılmasıyla konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Çevre Hukuku

Çevre Hukukunu ilgilendiren her türlü yatırımda, idari başvuruların yapılmasından sonuçlandırılmasına kadar, yatırım şirketlerine bu konuda danışmanlık hizmeti vermek tüm süreçlerin takibi ve denetimini yapmak,
• Çevre kanunu ve bu kapsamda kanun kapsamında çıkarılan Yönetmelik, Genelge, tebliğ ve mevzuat değişikleri konusunda yatırımcılara, mevzuatlara uyum konusunda ve çevre hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermek,
• İnşa edilecek tesislerin yapımında ortaya çıkacak ve bunların engellenmesine yönelik idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların açılması ve bu sürece ilişkin adli ve idari konularda danışmanlık hizmeti sunmak,
• Mb Avukatlık tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde her türlü projenin mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi suretiyle yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Sağlık Hukuku

Malpraktis (Yanlış tıbbi uygulama) komplikasyondan doğan sorumluluklarda danışmanlık hizmeti vermek ve hukuki süreçlerin takip edilmesi,
• Hekimlerin ceza ve tazminat hukuku yönünden sorumluluğu hakkında danışmanlık hizmeti sunulması,
• Sağlık hizmetlerinin verilmesi esnasında düzenlenmesi gereken sözleşme ve formların tanzimi ve denetlenmesi
• Sağlık mevzuatı kapsamında hukuki danışmanlık,
• Sağlık ürünleri anlaşmaları ile Sağlık Bakanlığı izin prosedürleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunmak.

Vergi Danışmanlık Hizmetleri

 Sürekli vergi danışmanlığı hizmeti verilmesi,
• Uluslararası vergi danışmanlığı,
• Firma analizleri, şirket yeniden yapılandırmaları (devir, birleşme, bölünme, hisse değişimi),
• Gerçek kişilere yönelik vergi planlaması,
• Sermaye şirketleri ve grup şirketlere yönelik vergi planlaması,
• Yatırımcılara yönelik vergi planlaması ve danışmanlık hizmeti,
• Vergi riski analizleri ve revizyon hizmetleri,
• Yatırım planları ve değer artışına ilişkin vergi stratejileri.

Denetim hizmetleri

• Finansal Tabloların Denetimi(Mali Denetim )
• Faaliyet Denetimi,
• Uygunluk Denetimi,
• Süreç Denetimi,
• Stokların Denetimi,
• Hile ve Yolsuzluk Denetimi,
• Bilgi Teknolojileri Denetimi,
• Sözleşme Denetimi
• İç kontrol sistemlerinin kurulması, mevcut iç denetim sisteminin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve iç denetim birimi tarafından hazırlanan raporlar kapsamında sistem işleyişinin sürekli denetime tabi tutulması.
• Halka açık olmayan şirketlerin bağımsız denetime hazırlanması.

Gayrimenkul Yatırım ve Getiri Analizleri

Yatırım sürecinde gerçekleştirilmesi düşünülen yatırım maliyetleri ve beklentilerini, satış , kira rayiçleri, satış veya kiralama hızı baz alınarak ve bunlar ayrı ayrı analiz edilerek projenin konseptine ve yıllara göre maliye hesaplaması yapılmakta ve bu konuda nitelikli yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunulmaktadır,
• Gayrimenkul piyasasına ilişkin veriler ve varsayımlar ışığında, yatırım karlılığını saptamak ve yatırımın potansiyel nakit akışını belirlemek ve bunları raporlamak.

Fizibilite Raporları

Mib Avukatlık fizibilite çalışmalarıyla gelecek yıllara ilişkin nakit akışlarını hesaplama, nakit akışlarını temel alarak projeler geliştirme veya geliştirilmiş projeler üzerinde analizler yaparak nitelikli yatırımcılara uygun yatırım alanları hakkında görüş bildirmekte,
• Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması,
• Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması,
• Şirket faaliyet raporlarının tasarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi,
• Nitelikli girişimcilerin yatırım yapmaya karar vermesi durumunda maliyet hesaplamaları yapılması fizibilite raporlarıyla mümkün olacaktır bu nedenle şirketimiz bu konuda üst düzey danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

EKİP

image description

Nuh Bora CANAN

AVUKAT / KAPTAN / SURVEY
image description

Mutlu FURTANA

AVUKAT / SERBEST MALİ MÜŞAVİR
image description

Şeydanur ELVANOĞLU

AVUKAT
image description

Beyza Nur DUMANLI

AVUKAT
image description

Ceyda SEÇKİN

AVUKAT
image description

Beyza YILMAZ

AVUKAT
image description

Sedanur ÇELİK

STAJYER AVUKAT
image description

Fatma Zehranur ÖZDEMİR

STAJYER AVUKAT
image description

Elif GÜLSER

STAJYER AVUKAT
image description

Aslıhan KÖLE

STAJYER AVUKAT
image description

Mustafa Ilıcan İNCİRCİ

İCRA TAKİP ELEMANI
image description

Timur FURTANA

İCRA TAKİP ELEMANI
image description

Aslı ARICAN

HUKUK ASİSTANI

E-Bülten

Firmamızın haberlerine güncel olarak ulaşabilmek için E-Bülten'imize kayıt olun.

E-bülten üyeliğiniz tamamlandı. Teşekkür ederiz.
Submit

Randevu Formu

Lütfen randevu talebiniz için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

Formunuz iletilmiştir. Teşekkür ederiz.
Submit

mibavukatlik.com

Barbaros Mah. Ahlat SK. Varyap Meridian E Blok D:157

HARİTADA AÇ